top of page

Політика конфіденційності

Благодійний фонд “Шанс на зміни” піклується про ваші персональні дані й робить все можливе, щоб захистити їх. Конфіденційність відвідувачів нашого веб-сайту zminy.com.ua (далі - веб-сайт) дуже важлива для нас. Ця політика конфіденційності (далі – «Політика конфіденційності») пояснює, що ми будемо робити з вашою особистою інформацією.

Політика конфіденційності поширюється тільки на інформацію, зібрану на нашому веб-сайті, тому ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності або зміст веб-сайтів третіх сторін.

1. Визначення термінів

1.1

У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1.

«Адміністрація сайту» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від його імені, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2.

«Персональні дані» - будь-яка інформація, відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.1.3.

«Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4.

«Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністрацією сайту вимога не допускати їх умисного поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5.

«Користувач сайту (далі Користувач)» - особа, яка має доступ до сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує даний сайт для своїх цілей.

1.1.6.

«Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7.

«IP-адреса» - унікальний мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1.

Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2.

У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

2.3.

Політика конфіденційності застосовується тільки до даного сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на даному веб-сайті.

2.4.

Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачами сайту.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1.

Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо умисного нерозголошення персональних даних, які Користувач надає по запитами Адміністрації сайту (наприклад, при оформленні заявки, здійсненні благодійних внесків, тощо).

3.2.

Персональні дані, дозволені до обробки в рамках Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на веб-сайті і зазвичай включають в себе наступну інформацію:

3.2.1.

прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

3.2.2.

контактний телефон Користувача;

3.2.3.

адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4.

місце проживання Користувача та інші дані.

3.3.

Адміністрація сайту докладає зусиль щодо захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок веб-сайту:

IP адреса;  інформація з cookies; інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до веб-сайту); час доступу; адреси відвіданих сторінок; реферер (адреса попередньої сторінки) і т.п.

3.3.1.

Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до веб-сайту.

3.3.2.

Веб-сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем для контролю коректності проведених операцій.

3.4.

Будь-яка інша персональна інформація, не обговорена вище не підлягає навмисному розголошенню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1.

Персональні дані Користувача Адміністрація веб-сайту може використовувати в цілях:

4.1.1.

Ідентифікації Користувача для оформлення заявки і (або) укладення Договору, отриманні благодійного внеску чи надання благодійної допомоги.

4.1.2.

Надання доступу Користувачеві на сторонні сайти або сервіси партнерів даного веб-сайту з метою отримання їх пропозицій, оновлень.

4.1.3.

Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання веб-сайту, включаючи обробку запитів і заявок від Користувача.

4.1.4.

Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5.

Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6.

Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням веб-сайту.

5. Способи і терміни обробки персональної інформації

5.1.

Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2.

Користувач погоджується з тим, що Адміністрація веб-сайту має право передавати персональні дані третім особам виключно з метою виконання заявок Користувача.

5.3.

Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством.

6. Цілі збору персональної інформації користувача

6.1.

Користувач зобов'язується:

6.1.1.

Надати коректну і правдиву інформацію про персональні дані, необхідну для користування веб-сайтом.

6.1.2.

Оновити або доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.1.3.

Вживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, що зберігаються на веб-сайті.

6.2.

Адміністрація сайту зобов'язується:

6.2.1.

Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики Конфіденційності.

6.2.2.

Не розголошувати персональні дані Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3.

Здійснити блокування персональних даних, що належать відповідному Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1.

Адміністрація веб-сайту несе відповідальність за умисне розголошення Персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2.

У разі втрати або розголошення Персональних даних Адміністрація веб-сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1.

Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2.

Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією веб-сайту.

7.2.3.

Була отримана третіми особами шляхом несанкціонованого доступу до файлів веб-сайту.

7.2.4.

Була розголошена за згодою Користувача.

7.3.

Користувач несе відповідальність за правомірність, коректність і правдивість наданих Персональних даних відповідно до чинного законодавства.

8. Вирішення спорів

8.1.

До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту і Адміністрацією веб-сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2.

Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3.

При недосягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства.

8.4.

До даної Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією веб-сайту застосовується чинне законодавство.

9. Додаткові умови

9.1.

Адміністрація веб-сайту має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2.

Нова Політик аконфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на веб-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

bottom of page